Quick Response

NAME:

PHONE:

EMAIL:

MESSAGE:

Ventilator

Vela

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน

 • รุ่น Vela Plus สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยเด็กถึงผู้ใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องเป็นระยะเวลานานและต้องการเคลื่อนย้ายทั้งระหว่างแผนกและโรงพยาบาล
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • รุ่น Vela Comprehensive สามารถใช้ได้กับผู้ป่วยเด็กถึงผู้ใหญ่ที่ต้องใช้เครื่องเป็นระยะเวลานานและต้องการเคลื่อนย้ายทั้งระหว่างแผนกและโรงพยาบาล
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

VELA

Avea

เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กแรกเกิดถึงผู้ใหญ่

 • รุ่น Avea Standard เป็นชนิดควบคุมด้วยปริมาตร ความดันและเวลา
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • รุ่น Avea Comprehensive ที่เพิ่มเครื่องผลิตอากาศอัดและฟังค์ชั่น Bicore
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

AVEA

LTV

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน

 • รุ่น LTV 1200
 • เป็นชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน มีขนาดกะทัดรัด สามารถเคลื่อนย้ายไปมาได้สะดวก
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

LTV