Quick Response

NAME:

PHONE:

EMAIL:

MESSAGE:

Tosho

TOSHO Xana

 • ใช้สำหรับจัดยาเม็ดเปลือย
 • สามารถจัดยาได้แบบ One-day-Dose
 • สามารถเก็บยาในตู้ได้มากถึง 200 รายการและ 400 รายการ (ขึ้นอยู่กับรุ่น)
 • มีช่องใส่ยาพิเศษจำนวน 66 ช่อง
 • รุ่นที่มีจำหน่ายในประเทศไทย มีดังนี้ :
  • Xana รุ่น U4002T
  • Xana รุ่น 2040 EU
 • Speed: 60 ซอง / นาที
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

TOSHO Xana

TOSHO Mille

 • ใช้สำหรับจัดและจ่ายยาชนิดยาแผง
 • สามารถเก็บยาในตู้ได้มากถึง 200 รายการ
 • สามารถควบคุม และตรวจสอบการใช้ยาได้โดยเภสัชกร
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

TOSHO Mille

TOSHO Unipul

 • ใช้สำหรับจัดและจ่ายยาฉีดรูปแบบ vial, ยาฉีดรูปแบบ Ampule
 • สามารถเก็บยาในตู้ได้มากถึง 200 รายการ
 • สามารถควบคุม และตรวจสอบการใช้ยาได้โดยเภสัชกร
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศญี่ปุ่น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

TOSHO Unipul