Quick Response

NAME:

PHONE:

EMAIL:

MESSAGE:

Patient Monitor

PM-60 Pulse Oximeter

เครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือด ชนิดพกพาแบบประจุไฟใหม่ได้

 • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

PM-60

iPM Series Modular Patient Monitor

เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพแบบเพิ่มการทำงานได้ภายหลัง

 • แสดงผลด้วยตัวเลขขนาดใหญ่ สำหรับการวัดค่า NIBP, SpO2, Temp เฉพาะครั้ง
 • สามารถเพิ่มเติมการวัดพิเศษให้เหมาะสมกับการติดตามผล
 • ใช้ติดตามการทำงานของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ, สัญาณชีพ, ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
 • ใช้ติดตาทค่าความดัน, อุณหภูมิ, อัตราการหายใจ, อัตราการเต้นของหัวใจ
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

iPM

VS-600 Vital Signs Monitor

เครื่องวัดสัญญาณชีพ เพื่อการคัดกรองผู้ป่วย

 • แสดงผลด้วยตัวเลขขนาดใหญ่ สำหรับการวัดค่า NIBP, SpO2, Temp เฉพาะครั้ง
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

VS-600

VS-800 Vital Signs Monitor

เครื่องติดตามการทำงานสัญญาณชีพ

 • แสดงผลด้วยตัวเลขขนาดใหญ่
 • กราฟแสดงสัญญาณปริมาณออกซิเจนอิ่มตัวในเลือด(NIBP , SpO2 ,Temp , HR)
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศจีน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

VS-800