Quick Response

NAME:

PHONE:

EMAIL:

MESSAGE:

Global Factories

Medicine Detection Machine

 • ใช้สำหรับตรวจความถูกต้องของยาจัดแบบซอง
 • สามารถตรวจเช็คจำนวน ขนาด และสีของยา
 • มีหน้าจอที่ขนาดใหญ่ เพื่อให้แสดงรายละเอียดของรายการยาในซองได้อย่างชัดเจน
 • มีหลากหลายรุ่นเช่น
  • MDM series 1 Table top model
  • MDM series 2
  • MDM series 3
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Power1

VBM 200F

 • ใช้สำหรับจัดยาเม็ดเป็นการ์ดตามวัน
 • สามารถเก็บยาในตู้ได้มากถึง 200 รายการ
 • สามารถควบคุม และตรวจสอบการเติมยาในกล่องด้วยระบบ RFID
 • มีช่องใส่ยาชนิดพิเศษ (MDA)
 • เป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

Power1