Quick Response

NAME:

PHONE:

EMAIL:

MESSAGE:

News & Event

งานทำบุญบริษัทใหม่ วันที่ 24 พ.ค. 62

    บุญขึ้นบ้านใหม่ เลี้ยงพระ ไถ่ชีวิตโค ในวันศุกร์ที่ 24 พ.ค. 62บริจาคเครื่อง AED หน่วยแพทย์อาสาเพชรบุรี วันที่ 12 พ.ค. 62

    กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับแพทยสภา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำแพทย์เฉพาะทางจิตอาสา เปิดคลินิกเฉพาะทาง 22 คลินิก และคลินิกกฎหมาย ตรวจรักษาประชาชนจังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดใกล้เคียงฟรี ในโครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

    วันที่ (12 พฤษภาคม 2562) ที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการหน่วยแพทย์อาสาเฉพาะทางร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562" เป็นโครงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโดยมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ร่วมกับแพทยสภา และกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2562 และในวันที่ 10 -12 พฤษภาคม 2562 ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า และโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ จ.เพชรบุรี โดยมีศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมพิธี และในโอกาสนี้ทางบริษัท เกทเวย์ เฮลแคร์ จำกัดโดยคุณ กรรณิการ์ เทววิชลุดา กรรมการผู้จัดการได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) จำนวน 1 เครื่องให้กับทางโรงเรียนเบญจมเทพอุทิศโดยนาย ชูรัฐ ระหว่างบ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบในครั้งนี้


บริจาคเครื่อง AED เรือนจำกลางจังหวัดปัตตานี วันที่ 3 พ.ค. 62

    2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ที่ อาคารเอนกประสงค์ เรื่อนจำกลางปัตตานี นายแพทย์ สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานโครงการบริการสาธารณสุขเพื่อฟื้นฟูผู้ต้องขัง และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ต้องขัง และในโอกาสนี้ทางบริษัท เกทเวย์ เฮลแคร์ จำกัดโดยคุณ กรรณิการ์ เทววิชลุดา กรรมการผู้จัดการได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) มูลค่า 120,000 บาท ให้กับทางเรื่อนจำกลางปัตตานีโดย นาย สมพงศ์ สนิทมัจโร ผุ้บัญชาการเรื่อนจำกลางปัตตานีเป็นผู้รับมอบเพื่อใช้ในกิจการของเรื่อนจำต่อไป


บริจาคและฝึกอบรม CPR ที่กรมสวัสดิการทหารเรือ วันที่ 29 ต.ค. 62

    วันนี้ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น . พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.ภ.2 ประธานการฝึกอบรมและรับมอบ เครื่อง AED Philips รุ่น HeartStar FRx และสอนการทำ CPR จากบริษัท เกทเวย ์เฮลท์แคร์ จำกัด โดยคุณกรรณิการ์ เทววิชชุลดา กรรมการและผู้จัดการทั่วไป ให้กับกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 เพื่อสนับสนุนงานบริการประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 เข้ารับการอบรม การช่วยชีวิตและใช้เครื่องดังกล่าว ณ โรงอาหาร กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ชลบุรี


บริจาคและฝึกอบรม CPR ที่กองบังคับการตำรวจภูธรภาค 2 วันที่ 25 ต.ค. 62

    วันนี้ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น . พลเรือตรี ดุลยพัฒน์ ลอยรัตน์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ รับมอบ เครื่อง AED Philips รุ่น HeartStart FRx และสอนการทำ CPR จากบริษัท เกทเวย์ เฮลท์แคร์ จำกัด โดยคุณกรรณิการ์ เทววิชชุลดา กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้กับกรมสวัสดิการทหารเรือ เพื่อสนับสนุนงานบริการประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่ ในสังกัดกรมสวัสดิการทหารเรือ เข้ารับการอบรม การช่วยชีวิตและใช้เครื่องดังกล่าว ณ ห้องประชุม กรมสวัสดิการทหารเรือ


CPR training AED ณ ศาลาว่าการกทม. วันที่ 14 ส.ค. 62


CPR training AED ณ บริษัทฯ วันที่ 31 ก.ค. 62


ออก Booth AED ณ อบจ.ลำพูน วันที่ 4-6 ก.ย. 62


ออก Booth รพ.เอกชน (MMS) วันที่ 10 พ.ค. 62

    วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 08.00-16.30น. ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาชิก 229 แห่ง จะได้พบกับผู้ผลิตโดยตรง ผู้แทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ยา เวชภัณฑ์ และสินค้าอื่นๆ เพื่อตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่สนใจ


ออก Booth Swiss hotel วันที่ 27-29 มี.ค. 62

    27-29 มีนาคม 2562 มีการประชุมวิชาการประจำปี 2562 หัวข้อ “4.0 Smart Care for Critcally ill Children “ ณ โรงแรมสวิสโซเต็ล กรุงเทพ รัชดา วัตถุประสงค์เพื่อให้แพทย์ และพยาบาลที่ดูแลผู้ป่วยระบบหายใจ และเวชบำบัด ได้มีโอกาสพัฒนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย


ออก Booth วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินบางแสน วันที่ 19 มี.ค. 62